Vakantiegeld

Vakantiegeld berekenen

Veel werkende Nederlanders wachten vol smart op de maand mei, wanneer het vakantiegeld wordt gestort. Vakantiegeld – ook wel vakantiebijslag of -toelage genoemd – is oorspronkelijk bedoeld om een welverdiende vakantie voor de harder werker te bekostigen. Werknemers gebruiken het echter ook vaak voor huishoudelijke uitgaven, om schulden af te lossen of voor een extra buffer op de spaarrekening. Een bestemmingplan vinden voor deze jaarlijkse toelage is waarschijnlijk geen probleem. Maar weet je ook hoe vakantie geld wordt opgebouwd en waar je precies recht op hebt?

Bruto vakantiegeld berekenen

Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op vakantiegeld. Deze toelage is in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (art. 15 WML) algemeen vastgesteld op 8 % van het bruto jaarloon. In het contact of in de cao kan een hoger percentage worden vastgelegd, maar nooit een lager percentage. Wanneer het salaris hoger is dan drie maal het minimumloon hoeft de werkgever over het meerdere bedrag geen vakantiegeld te betalen. Werknemers krijgen in dit geval dus een vaste toelage van 8 % van drie keer het minimumloon.

Het bereken van het bruto vakantiegeld is heel eenvoudig. Ter voorbeeld: je verdient €  2.000 bruto per maand en krijgt 8% vakantiegeld. Het bruto vakantiegeld bedraagt dan (12 x € 2.000 x 0,08 ) €  1920.

In het bovenstaande voorbeeld zijn eventuele toeslagen niet verrekend. Over provisie, gevarengelden en prestatietoeslagen wordt ook vakantiegeld uitgekeerd. Loonbestanddelen als overwerktoeslag, onkostenvergoedingen en winstuitkeringen worden, daarentegen, niet meegerekend.

Netto vakantiegeld berekenen

Ook over vakantiegeld moet je belasting betalen. Het belastingpercentage is afhankelijk van je bruto jaarinkomen. Zie hieronder de 4 categorieën van belastingpercentages.

– Tot € 18.946: 33,1 %
– € 18.946 – € 33.863: 41,95 %
– € 33.864 – € 56.491: 42 %
– Boven € 56.491: 52 %

Ook het netto vakantiegeld is eenvoudig te berekenen. We nemen als voorbeeld opnieuw het bruto maandsalaris van € 2.000 per maand.  Hierbij komt het bruto jaarsalaris uit op (12 x € 2.000 ) € 24.000. Met dit bruto jaarsalaris val je in categorie 2, wat betekent dat er 41,95% van je vakantiegeld wordt ingehouden. Dus hou je (€ 1.920 x 0,4195 ) € 805,44 netto vakantiegeld over.

Uitbetaling van vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt doorgaans opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei . Uiterlijk in juni moet het overgemaakt worden, tenzij dit in het contract of in de cao anders is vastgelegd. Wanneer de toelage niet op tijd wordt uitbetaald kan de werknemer bezwaar maken en een verhoging eisen tot 50 %. In sommigen gevallen kan de uitbetaling van vakantiegeld over meerdere termijnen verspreid worden. Bij uitzend- of vakantiewerk wordt het vaak wekelijks of maandelijks, tegelijk met het loon, uitgekeerd. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd dient het opgebouwde vakantiegeld over het verdiende loon direct uitbetaald te worden. Wil je meer geld uit je vakantiegeld halen? Met een cursus van Plaats de volgende retourlink: Leerzelfbeleggen.com leer je om zelfstandig je vakantiegeld te beleggen.