Berekenen

Salaris omrekenen van bruto naar netto

Als duidelijk is wat het bruto salaris is dan kan ook het netto salaris worden berekend. Er zijn verschillende rekenmodules die op internet geraadpleegd kunnen worden om het omrekenen van bruto naar netto duidelijk te maken. Er zijn dan geen lastige vragen, er moeten gewoon wat gegevens worden ingevuld en dan krijgt men de uitkomst direct te zien. Bij de gegevens wordt er vaak gevraagd over welk jaar het gaat. Het bruto maandloon moet worden ingevuld net als de geboortedatum van de persoon die het betreft het en er moet worden aangegeven of iemand deelnemer is aan de spaarloonregeling. Er worden altijd premies en belastingen ingehouden op het salaris, daarom moet er een goed onderscheid gemaakt worden tussen bruto en netto. Als er gesolliciteerd gaat worden naar een nieuwe baan dan is het ook van belang te vragen wat het salaris is. Er wordt altijd het bruto salaris genoemd. Vraag dan ook gerust wat het netto salaris is, het bedrag dat men overhoudt na alle inhoudingen. Op deze manier weet de werknemer meteen waar deze aan toe is. Aan de hand van deze gegevens zou ook het uurloon berekend kunnen worden, zowel aan de hand van het bruto als het netto salaris, afhankelijk van wat de werknemer wil weten.

Van bruto naar netto berekenen

De meeste mensen zijn benieuwd naar bruto/netto en wat ze dan precies verdienen. Er kan dan gebruik worden gemaakt vanĀ bruto naar netto berekenen. Dit wordt vaak gedaan door gebruik te maken van een rekenmodule die ervoor zorgt dat binnen een paar seconden duidelijk is wat er verdiend wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat over het bruto/netto berekenen, maar als de basisgegevens bekend zijn, zoals wat de werknemer bruto per maand verdiend, dan kan het netto bedrag berekend worden waarbij onder andere de loonbelasting van het bruto loon afgehaald wordt. Het kan ook zijn dat iemand benieuwd is naar de effecten van bruto/netto salaris als men er voor kiest om bijvoorbeeld te gaan sparen via het salaris voor een appeltje voor de dorst of om duidelijk te krijgen wat er nu eigenlijk per maand binnenkomt aan salaris. Dit is een moment om gebruik te maken van bruto/netto berekenen en dan is snel duidelijk wat er wordt verdiend en wat daarvan besteed kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het kopen van een auto of het aflossen van een lening.