Belasting

Loonbelasting

Als er voor een baas wordt gewerkt dan wordt er iedere maand loonbelasting ingehouden. Er wordt ook premie volksverzekeringen ingehouden op het loon, dit wordt samen ook wel loonheffing genoemd. Er wordt bij de loonbelasting een bepaald bedrag ingehouden aan belastinggeld. Ook worden er sociale premies ingehouden in verschillende landen, ook in Nederland. De loonbelasting staat ook wel bekend als een belasting waarmee de overheid wordt gefinancierd. In ons land wordt de loonbelasting ingehouden en dat wordt gedaan door middel van voorheffing op de inkomstenbelasting. De voorheffing is dan de ingehouden belasting en deze wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Iemand moet alleen extra inkomstenbelasting betalen wanneer er sprake is van meer inkomsten dan alleen het loon, denk aan verkoop eigen huis, spaargeld, erfenis enz.

Verschillende CAO of andere bedrijfstak

Bij het bruto-netto berekenen dient er rekening gehouden te worden met de CAO of de bedrijfstak. Vaak dient men aan te geven over welke CAO of bedrijfstak (sector) het gaat, wanneer deze niet in de rij staat dan kan er het beste voor algemeen worden gekozen. Verder moet er aangegeven worden dat het over de bruto-netto berekening gaat en ook het jaartal is natuurlijk van groot belang want belastingen en premies kunnen per jaar enorm verschillen. Ieder jaar zijn er, soms ingrijpende veranderingen dus het is zinvol om ieder jaar een check te doen om te weten hoeveel het verschil is tussen bruto en netto.