Bruto en Netto Salaris

Wat is het bruto salaris?
Het bruto salaris is het salaris dat gezien wordt als het salaris van een werknemer dat deze bruto ontvangt van de werkgever. Bij het bruto salaris moeten de sociale premies en belastingen nog worden ingehouden. Als alle belastingen en premies er af zijn gehaald dan houd je het netto loon over. Het bruto salaris is dus veel hoger dan het netto salaris. Als er door een instantie of iets dergelijks gevraagd wordt om het bedrag van het salaris door te geven, dan wordt meestal het bruto salaris bedoeld. Ook bij het aanvragen van een hypotheek bijvoorbeeld. De bank gaat uit van onder andere het bruto jaarsalaris om te bepalen hoeveel hypotheek zij verantwoord kunnen verstrekken. Ook de Belastingdienst vraagt naar het bruto jaarsalaris. Dit staat vermeld op de jaaropgave, die automatisch elk jaar in januari door het bedrijf waar men werkt verstuurd wordt naar alle werknemers

Wat is je netto salaris?

Als er wordt gesproken over netto salaris dan gaat het over het salaris dat uit wordt betaald, de belastingen en de premies zijn al van dit bedrag ingehouden. Er wordt bij netto salaris ook wel eens gesproken over wit loon of schoon loon. Deze namen zijn tot stand gekomen omdat er geen belastingen en premies meer afgehaald hoeven worden. Het netto salaris is dus het bedrag dat men kan besteden en waarvan alle vaste lasten kunnen worden betaald.

Het verschil tussen het bruto salaris en het netto salaris?

Het is voor mensen belangrijk dat het verschil tussen bruto salaris en netto salaris duidelijk is, anders is er later sprake van een vergissing en wordt er bijvoorbeeld meer geld uitgegeven dan er in werkelijkheid is. Onthoud dus goed bij het bruto salaris moeten de premies en belastingen nog worden ingehouden en bij het netto salaris is dit al gedaan. Wil je van tevoren zekerheid bereken dan altijd van te voren je netto salaris. Het netto salaris is dus het bedrag dat elke maand als loon op de rekening wordt bijgeboekt. Hiermee kunnen de kosten worden betaald en hiermee kan worden voorzien in de levensbehoeften (geld pinnen voor de boodschappen bijvoorbeeld). Het netto salaris is het besteedbare salaris, het bruto salaris is dat niet!